page view image

Jakob Sandes mange ansikt

EVENT INFORMATION
event image

Jakob Sande sitt liv og dikting var fylt av paradoks og kontrastar. 

Med foredraget "Jakob Sandes mange ansikt" viser Sande-biograf Ove Eide mangfaldet i den folkekjære forfattarskapen, eit mangfald som er mykje vidare enn mytene om den festglade diktaren fortel om. Eide viser dette både gjennom biografiske refleksjonar og diktlesing som illustrerer perspektiva i foredraget. 

Ove Eide knyter Sande til ulike kulturelle landskap, slik som dei folkelege, dei høgkulturelle og dei populærkulturelle. Jakob Sande si dikting rommar så mangt og så vidt. Han var sjømann, moromann, og alvorsmann, Obesertvatør og opprørar. Lektor og levemann. 

Lyrikar i alt, likevel.